×
×

กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษา

วัน / เดือน / ปี

วันที่เรียน

เวลาเรียน

กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

 

1-30 เมษายน 2558

 

จันทร์-ศุกร์

09.00-12.00 น.

-  เปิดสอนภาคฤดูร้อน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย,  

   ภาษาอังกฤษ (รวมอาหารกลางวัน)

3,000.-

จันทร์, พุธ

14.00-15.00 น.

-  เรียนพิเศษ Computer

1,500.-

อังคาร, พฤหัสบดี

14.00-15.00 น.

-  เรียนพิเศษว่ายน้ำ

1,500.-

กิจกรรมพิเศษ

1 -24 เม.ย. 2558

จันทร์-ศุกร์

 

15.00-16.00 น.

 

-  Summer Cooking   ทำของว่าง 9 ชนิด (รวมอุปกรณ์)    12 ครั้ง     

   (หยุด 16,17 เม.ย. )

1,800.-

 

กิจกรรมพิเศษ

16 มี.ค.-10 เม.ย. 2558

จันทร์, พุธ, ศุกร์

 

15.30-16.30 น.

 

-  ฟุตบอล    (12 ครั้ง)

 

1,500.-