×
×

ด.ช.กัปปน์กันดิศ เล่าปัง

ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว