×
×

ด.ช.ชวกรณ์ ตั้งประดิษฐ์ชัย

ได้ลำดับที่ 1 ในวิชาคณิตศาสตร์ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว