×
×

ด.ช.ทีปกร วงศ์รพี

ได้ลำดับที่ 5 ในวิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) และลำดับที่ 8 ในวิชาวิทยาศาสตร์ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว