×
×

ด.ช. นพเก้า อัณฑยานนท์

ได้ลำดับที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว