×
×

ด.ญ.ลักขเนศ วิญญูาสุข

ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาภาษาอังกฤษ (ขั้นสูง) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว