×
×

ด.ญ.สุธิตา สิงห์สัตย์

วิชาภาษาอังกฤษได้ลำดับที่ 1 ใน ของเขตคันนายาว และเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดกรุงเทพฯ และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศ คะแนนรวม 3 วิชา ได้ลำดับที่ 3 ของ ของเขตคันนายาว และเป็นลำดับที่ 51 ของจังหวัดกรุงเทพฯ วิชาวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน) ได้ลำดับที่ 5 ของเขตคันนายาว วิชาคณืตศาตร์ (ขั้นสูง) ได้ลำดับที่ 7 ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว