×
×

ด,ญ.สุลักขณา เจริญพักตร์

ได้ลำดับที่ 9 ในวิชาภาษาอังกฤษ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว