×
×

ด.ญ.อานิศรา นันทะใส

ได้ลำดับที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว