×
×

บทบาทพ่อแม่

บทบาทพ่อแม่

  1. จงให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข
  2. พ่อแม่เลี้ยงเด็กดั่งเป็นราชา คือให้เด็กสะดวกสบายเกินไป ทำให้เด็กติดความสบาย เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ
  3. พ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป คือเด็กจะไม่เคยรู้จักและเข้าใจตนเองว่า ควรจะควบคุมดูแลตัวเองอย่างไร
  4. พ่อแม่ที่ลงโทษและตำหนิเป็นอาจิณ ทำให้เด็กคิดว่าตนเองไม่ดีอยู่เสมอ พ่อแม่ต้องช่วยให้ลูกรู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่พิเศษ เขาสามารถเป็นตัวเขาเองได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่น
  5. ให้การยอมรับนับถือในตัวเด็ก พ่อแม่ต้องยอมรับว่าลูกเป็นอีกคนที่แตกต่างไปเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเองเด็กที่เติบโตมาด้วยการยอมรับนับถือจากพ่อแม่จะมีการยอมรับนับถือตนเองด้วย
  6. หัดให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง ความตระหนักว่าตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพและเป็นคนเก่งนั้น เกิดจากการที่เด็กมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองสามารถคิดตัดสินใจและ กำลังต่างๆด้วยตนเอง หากเราไม่ให้เด็กคิดเองบ้างก็เท่ากับ เป็นการบอกลูกว่าไม่เก่งพอ พ่อแม่ไม่เชื่อความสามารถของลูก ผลที่ตามมาคือ เด็กจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าไร้ประสิทธิภาพและพึ่งตนเองไม่ได้
  7. ฝึกเปลี่ยนคำพูดในเชิงลบให้เป็นเชิงบวก เพราะเด็กเติบโตและแข็งแกร่งได้จากความรู้สึกเชิงบวกที่พ่อแม่มีให้เขา เช่น ความรัก การเห็นคุณค่า การให้ความสนใจในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ของเขา รวมทั้งการให้คำชมเชย คำพูดที่ควรพูดในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ลูกทำได้ดีนี่ , แม่ชอบที่ลูกทำแบบนี้, แม่พอใจมาก , มันดีขึ้นมากทีเดียว, แม่ภูมิใจในตัวลูก , ลูกมีความคิดที่ดีทีเดียว, ลูกพยายามทำดีมาก, ทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆ นะลูก, แม่รักลูก เป็นต้น แล้วเด็กจะมีความสุขและพยายามทำตัวดีขึ้น
  8. มีความคาดหวังที่เหมาะสม พ่อแม่ต้องทำให้ลูกรู้ว่า คุณมีความเชื่อว่าเขาจะทำได้ดี โดยปฏิบัติต่อเขาด้วยการยอมรับนับถือ ด้วยการสร้างแรงจูงใจไม่ใช่การขู่บังคับ การที่ถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือมากเกินไป เป็นการบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง
บทความจากเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร