×
×

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนปรัชชาธรขอเรียนเชิญผู้ปกครองทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พศ. 2556 เวลา 9:00 - 11:30 น. ณ โรงเรียนปรัชชาธร โดยทางโรงเรียนเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:450 น. เพื่อร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน และพบคุณครูประจำชั้น

Monday, May 27, 2013