×
×

ภาคฤดูร้อน

 

 เรื่อง        แจ้งกิจกรรมพิเศษระหว่างปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2558

 เรียน       ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 

                โรงเรียนปรัชชาธรขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ระหว่างปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม และกำหนดวันเปิดภาคเรียนปลาย  ดังนี้

ระยะเวลา

วัน

เวลา

กิจกรรม

ค่าใช้จ่าย

28 ก.ย. –

3 ต.ค.58  

จันทร์-ศุกร์

09.00–15.00 น.

Art Eng Think Fun : สนุกกับกิจกรรมศิลปะโดยสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา เด็กๆจะได้พัฒนากล้ามเนื้อย่อย ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน (รวม 20 ชั่วโมง)

1,800.-

5-22 ต.ค. 58

จันทร์-ศุกร์

09.00-15.00 น.

เรียนพิเศษเสริมวิชาการ (รวมอาหารกลางวัน)

2,800.-

จันทร์-ศุกร์

14.00-15.00 น.

English for Fun : เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึกสนทนาผ่านกิจกรรมต่างๆโดยครูเจ้าของภาษา (รวม 14 ชั่วโมง)

1,800.-

จันทร์, พฤหัสบดี

14.00-15.00 น.

Computer

1,200.-

อังคาร, ศุกร์

14.00-15.00 น.

ว่ายน้ำ

1,200.-

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

เปิดภาคเรียนปลาย