×
×

Phonics

Phonics  คืออะไร

Phonics คือ การสอนให้ผู้เรียนรู้จักพยัญชนะและเสียงในภาษาอังกฤษ เช่น b คือตัวอักษรชื่อ บี เสียงของบีคือ เบอะ และมีรูปตัวอักษรคือ Bb Phonicsเป็นวิธีการสอนอ่านเขียนที่เจ้าของภาษาใช้สอนเด็ก 

Phonics มีประโยชน์อย่างไร

Phonics สอนให้ผู้เรียนถอดรหัสพยัญชนะที่เห็นเป็นเสียง ซึ่งคำในภาษาอังกฤษ เกิดจากการออกเสียงย่อยของแต่ละอักษรในคำนั้น ดังนั้น Phonics จึงมีประโยชน์คือ

  • ช่วยให้อ่านคำได้ด้วยตนเอง แม้จะเป็นคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
  • เพิ่มความแม่นยำในการท่องศัพท์ ลดปัญหาการจดจำพยัญชนะในคำได้ทุกตัวแต่สลับที่ตัวอักษร
  • ลดระยะเวลาในการท่องศัพท์ ผู้เรียนใช้เวลาน้อยลงในการจดจำตัวอักษรที่อยู่ในคำ แต่สามารถพุ่งเป้าไปที่การจดจำความหมายได้มากขึ้น
  • สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา โดยเฉพาะการออกเสียงสุดท้ายของคำ

 หลักสูตร Phonics ศูนย์การเรียนรู้ปรัชชาธร

สอนโดยใช้หลักการเรียน Phonics แบบ สังเคราะห์ (Systematic Synthetics Phonics) โดยเน้นการสร้างทักษะของ Phonics ที่สำคัญ 2 ด้านคือ

1.Blending skill คือทักษะการถอดรหัสพยัญชนะที่มองเห็นเป็นเสียงและผสมคำ ทักษะนี้ช่วยในเรื่องของการอ่าน

2.Segmenting skill  คือทักษะการแยกเสียงที่อยู่ในคำเมื่อผู้เรียนได้ฟังคำนั้น ทักษะนี้ช่วยในการสะกดคำ

 

Phonics ของศุนย์การเรียนรู้ปรัชชาธรไม่ได้มุ่งเน้นการอ่านออกเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในด้านความเข้าใจและการคิดด้วย เนื่องจากความสามารถในการอ่าน ไม่ว่าจะในภาษาไทยหรือภาษาที่สองจะต้องอาศัย 2 ทักษะหลักด้วยกัน คือ

            1.  ทักษะการถอดรหัสตัวหนังสือให้เป็นคำ คือเมื่อเห็นคำว่า pat สามารถอ่านได้

            2.  ทักษะความเข้าใจ คือรู้ว่าคำที่อ่านนั้นหมายถึงอะไร

หากผู้เรียนเห็นตัวอักษรแต่ไม่สามารถอ่านได้ หรือที่เรียกว่าอ่านไม่ออก หรือแม้ว่าอ่านได้ แต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่านก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งคู่ ในขณะเดียวกันนักเรียนจะถูกกระตุ้นให้คิดว่าตัวละครคือใคร ทำอระไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เพราะอะไรจึงทำเช่นนี้ เพื่อสร้างความสามารถในการอ่านนะดับสูงและพัฒนาไปสู่การอ่านเพื่อเรียนรู้ Reading to Learn 

ครูผู้สอน  ครูเจ้าของภาษา 1 คน  ครูไทย 1   

แบ่งเป็น 2 คอร์ส

  1. Basic Phonics for Kinder สำหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ
  2. Basic Phonics for Primary สำหรับเด็กอายุ 6-7 ขวบ

 

Basic Phonics for Kinder Course คอร์สโฟนิคขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล

เหมาะสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 4-5 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตรปกติ miniEP EP หรือ inter ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 96 ชั่วโมง แบ่งย่อยเป็น 9 ระดับ

แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 8 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง รวม 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งระดับ

Level 1         เรียนรู้จักเสียง 10 เสียง และพยัญชนะ 12 ตัว ที่ใช้แทนเสียง 10 เสียง

เรียนรู้ว่าเสียงเดียวกันบางเสียงสามารถแทนด้วยพยัญชนะหลายแบบ เรียนรู้การเขียนพยัญชนะ เรียนรู้ทักษะการผสมเสียงสะกดคำ(Blending skill) โดยเลียนแบบจากครู  ฝึกการอ่านในระดับของคำ

            Level 2         เรียนรู้จักเสียง 10 เสียง  และพยัญชนะ 12 ตัว 

ฝึกฝนทักษะใน Course ที่ 1 เพิ่มการเรียนทักษะการแยกเสียง (Segmenting skill)โดยเลียนแบบจากครู 

             Level 3         เรียนรู้จัก 6 เสียง และพยัญชนะ 10 ตัว

                                    ฝึกฝนทักษะเดียวกับ Course 2

             Level 4          เรียนรู้จักพยัญชนะรูปเดียวกัน แต่สามารถเป็นตัวแทนของเสียงได้หลายเสียง คือ a, e, i, o, u ที่เป็นเสียงของสระเสียงยาว และเสียงสระของ y เพิ่มการฝึกการอ่านคำและประโยคสั้นๆ

             Level 5          เรียนรู้จักเสียง 6 เสียง และพยัญชนะ 9 รูป

             Level 6          เรียนรู้จักเสียง 10 เสียง และพยัญชนะ 11 รูป

             Level 7           เรียนรู้จักเสียง 10 เสียง และพยัญชนะ 12 รูป

             Level 8           เรียนรู้จักเสียงที่สามารถสะกดได้หลายแบบ พยัญชนะ 14 รูป

             Level 9           เรียนรู้จักเสียงที่สามารถสะกดได้หลายแบบ  พยัญชนะ 10 รูป

ค่าเรียน 4000 บาท ต่อระดับ สมัครภายใน 30 พย. 2558 ลด 10% เหลือ 3600 บาท