×
×

ประกาศข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวืโรฒ ปทุมวัน

Friday, March 11, 2016

โรงเรียนปรัชชาธร ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ไปรยา รักษ์ธนธัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมในการทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 50 คะแนนเต็ม ในการสอบ Pre-สาธิตปทุมวัน


ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษร.ร.ในสังกัด สพฐ.

Friday, March 11, 2016

ด.ช.เชาวน์ปัญ ธนวัฒนเสถียร ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบางกะปิ

ด.ช.ณัฐชยนันต์ กาญจนสถิตกุล ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ด.ญ.สุภาวิตา บุญคง ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

 


Pages