×
×

กิจกรรมเสริมทักษะ

นักเรียนทุกคนได้เรียน  ดนตรี (อังกะลุง) ว่ายน้ำ คอมพิวเตอร์ และพละ