×
×

บทความประถมศึกษา

  • หนังสือน่าอ่านทีจะช่วยให้การพูดกับลูกเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เขียนโดยคุณหมอ 2 ท่าน

  • เป็นบทความที่ให้ข้อคิดเตือนใจจากท่าน ว.วชิรเมธี แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูก แต่อย่าทำร้ายลูกโดยไม่รู้ตัวกัน

  • EQ

    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วย E.Q.

  • การฝึกทักษะการคิดในเด็ก โดย Councils for Exceptional Children ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 ทักษะการคิด วิธีง่ายๆในการพัฒนาทักษะการคิดของเด็กคือการตั้งคำถามเด็กให้ถูกวิธี เมื่อคุณครูและพ่อแม่เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามที่กระตุ้นกระบวนการคิดของเด็ก จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานสำหรับเด็กทุกวัย วิธีการตั้งคำถามที่แตกต่างกันทำให้เราต้องใช้กระบวนการคิดหรือระดับการคิดที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการคิดของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทตามที่ Bloom’s taxonomy ได้จัดแบ่งไว้ คือ 1. Knowledge หรือกระบวนการคิดโดยอาศัยทักษะความรู้ 2. Comprehension หรือกระบวนการคิดโดยอาศัยทักษะความเข้าใจ 3.