×
×

คนเก่งประถมศึกษา

ด.ช.ภูริณัฐ คำกัด

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ (ขั้นสูง) และลำดับที่ 8 ในวิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ของเขตคันนายาว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.สิรีธร โยมเมือง

ผลงานนักเรียน: ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 3 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และลำดับที่ 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ ของเขตคันนายาว จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานบัณฑิตแนะแนว

ด.ญ.เจนจิรา ใจตรง

ผลงานนักเรียน: ได้ลำดับที่ 5 ของเขตคันนายาวในวิชาวิทยาศาสตร์ (ขั้นสูง) จากการเข้าร่วมประเมิน PRE-GIFTED & EP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดย สำนักงานบัณฑิิตแนะแนว

ด.ญ.กชพร ทิพย์โอสถ

ผลงานนักเรียน: ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา ในประเภทคะแนนรวมรวม (5 วิชา) ของระดับชั้น ป.6 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของเขต

ด.ช. ธีระศักดิ์ โยมเมือง

ผลงานนักเรียน: ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา'57 ในประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้นป. 6 ได้อันดับที่ 3 ของเขต

ด.ญ.วรนิษฐาภรณ์ นันทะสิงห์

ผลงานนักเรียน: ทำคะแนน Pre-ประถมศึกษา'57 ในประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ของระดับชั้นป. 6 ได้อันดับที่ 1 ของเขต

ด.ญ. พนิตนันท์ พันธ์รอด

ผลงานนักเรียน: คะแนน Pre-Gifted & EP ประเภทคะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับที่ 2 ของเขต

ด.ญ. ธัญลักษณ์ ชะนะ

ผลงานนักเรียน: คะแนน Pre-Gifted & EP ประเภทคะแนนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อันดับ 3 ของเขตคันนายาว

Pages