×
×

สื่อสารกับลูก

สื่อสารกับลูก

หนังสือน่าอ่านทีจะช่วยให้การพูดกับลูกเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ เขียนโดยคุณหมอ 2 ท่าน